Välkommen till Umeå hålteknik ab

Med mångårig erfarenhet och ett modernt tänk inom branschen kan ni med trygghet vända er till oss

Håltagning

Vi utför i huvudsak håltagning i betong, tegel och andra liknande hårda material.

Läs mer

Håltagning

Vi utför i huvudsak håltagning i betong, tegel och andra liknande hårda material.

Betongsågning

Vi utför golv- eller betongsågning för ventilation samt håltagning för ventilationskanaler, rör och avloppsledningar, elkabel samt räckesborrning på nya broar.

Läs mer

Betongsågning

Vi utför golv- eller betongsågning för ventilation samt håltagning för ventilationskanaler, rör och avloppsledningar, elkabel samt räckesborrning på nya broar.

Industrihåltagning

Kontakta oss då ni behöver hjälp med industrihåltagning. Vi tar på oss både små och stora arbeten!

Läs mer

Industrihåltagning

Kontakta oss då ni behöver hjälp med industrihåltagning. Vi tar på oss både små och stora arbeten!

Umeå Hålteknik AB

Umeå Hålteknik AB är ett företag som i huvudsak utför håltagningar i betong, tegel och andra liknande hårda material t.ex. golv och väggar.
Vår utrustning innefattar allt ifrån handhållna små borrmaskiner till större mer kraftfulla maskiner.

Vi har mångårig erfarenhet av håltagning, sågning, borrning och rivning av betong.
Våra uppdragsgivare har gett oss uppdrag där vi bland annat fått arbeta med broar, kraftverksdammar, sjukhus,
industrier, skolor, kontor, reningsverk, värmeverk, butiker med mera.

Hör av er till oss då ni behöver hjälp, vi tar på oss både små och stora arbeten!

/ Rikard