Välkommen till Umeå Hålteknik AB

Kontakta oss då ni behöver hjälp med …

Golvsågning – Väggsågning

När ni behöver hjälp med golvsågning eller väggsågning är vi rätt företag att ta kontakt med. Vi utför golvsågning och väggsågning för ventilation samt sågning för ventilationskanaler, rör och avloppsledningar, elkabel samt räckesborrning på nya broar.

Vi utför i huvudsak golvsågning eller väggsågning i betong, tegel och andra liknande hårda material och vår utrustning innefattar allt ifrån handhållna små borrmaskiner till större mer kraftfulla maskiner, allt för att sågningen ska gå så smidigt som möjligt.

 

Väggsågning

För att genomföra väggsågning använder vi oss av Pentruder 6-16 hydraulisk väggsåg och Pentpak 25 drivaggregat, som erbjuder hög kapacitet och effektiviserar väggsågningarna. Med slätsågningsfläns kan vi skära slätt intill en angränsande yta, t ex ett golv, en vägg eller ett tak. Bilning för att avlägsna kanter som blivit kvar efter sågningen undviks därigenom. Pentrudern klarar materialtjocklekar upp till 715 mm. Arbeten med väggsåg är vanligtvis nya dörröppningar i betongväggar, nya fönsteröppningar, men all sorts sågning i vägg, golv och tak är möjlig.

 

Golvsågning

När det gäller golvsågning så har vi 2 stora golvsågar för kraftfull avverkning med klingor 700 – 1000 mm. Lilla golvsågen är bra att ha i trånga utrymmen för sågdjup om max 200 mm. Golvsågning är vanligt för sågning av rännor vid nedläggning av avloppsledningar, för håltagning i valv för nya trappöppningar och andra förekommande golvkapningar.

Med svärdsågen Zohrro kan vi såga rektangulära öppningar utan översågning, från 230 x 230 mm och uppåt i material som uppgår till 700 mm. Zohrron är ett utmärkt hjälpmedel när översågningar ej är tillåtna.

För vajersågning är det oftast fantasin som begränsar användandet. Vajersågen används när golvsågningarna överstiger övriga sågars begränsningar, t ex när fundament skall kapas.

Partners hydrauldrivna klingsåg K 2500 och ringsåg K 3600 används när det är motiverat med handhållen kapning, vanligen i tegel eller lättbetong. Ringsågen är även användbar för att eliminera översågning.

Vårt arbetsområde är Umeå, Skellefteå, Lycksele, Storuman men vi utför även industrihåltagning i mindre orter som Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Åsele m.fl.