Om oss

Vid borrningsarbeten använder vi oss av elektriska maskiner vid dimensioner upp till 300 mm. Vid tjocka eller mer motståndskraftiga material kör vi med hydrauliska borrmaskiner som klarar dimensioner upp till 650 mm. Till dessa maskiner har vi möjlighet att koppla till Joker, som är en styr- och reglerutrustning för maskinell matning av borrmaskinen.

Vanligt förekommande borrningar kan vara håltagningar för ventilationskanaler, rör och avloppsledningar, elkabel samt räckesborrning på nya broar. När det gäller sågning i betong har vi 2 väggsågar, 3 golvsågar, svärdsåg, vajersåg och handhållna klingsågar.

Som väggsåg vill vi framhålla Pentruder 6-16 hydraulisk väggsåg och Pentpak 25 drivaggregat, som erbjuder hög kapacitet och effektiviserar sågningarna. Med slätsågningsfläns kan vi skära slätt intill en angränsande yta, t ex ett golv, en vägg eller ett tak. Bilning för att avlägsna kanter som blivit kvar efter sågningen undviks därigenom. Pentrudern klarar materialtjocklekar upp till 715 mm. Arbeten med väggsåg är vanligtvis nya dörröppningar i betongväggar, nya fönsteröppningar, men all sorts sågning i vägg, golv och tak är möjlig.

Vi har 2 stora golvsågar för kraftfull avverkning med klingor 700 – 1000 mm. Lilla golvsågen är bra att ha i trånga utrymmen för sågdjup om max 200 mm. Golvsågning är vanligt för sågning av rännor vid nedläggning av avloppsledningar, för håltagning i valv för nya trappöppningar och andra förekommande golvkapningar.

Med svärdsågen Zohrro kan vi såga rektangulära öppningar utan översågning, från 230 x 230 mm och uppåt i material som uppgår till 700 mm. Zohrron är ett utmärkt hjälpmedel när översågningar ej är tillåtna.

För vajersågning är det oftast fantasin som begränsar användandet. Vajersågen används när sågningarna överstiger övriga sågars begränsningar, t ex när fundament skall kapas.

Partners hydrauldrivna klingsåg K 2500 och ringsåg K 3600 används när det är motiverat med handhållen kapning, vanligen i tegel eller lättbetong. Ringsågen är även användbar för att eliminera översågning.

I maskinparken finns också en handhållen hydrauldriven betongsax som imponerar på omgivningen med sina kraftfulla nyp. Den är ett bra alternativ till bilning – den bullrar inte och dammar mindre. Saxen krossar betong med tjocklek upp till 250 mm.

Kontakta oss för mer information.

/ Rikard